Enhet for bygg- og eiendom har for snarlig tiltredelse ledig følgende stillinger:

  •  inntil 40% fast stilling ved Tonstad barnehage - Monan.
  •  inntil 45% fast stilling ved Helsehuset Tonstad

Arbeidstid er på ettermiddag og arbeidet består av renhold iht. gjeldende renholdsplaner. Årlig nedvask er en del av stillingsstørrelsen. Det er ønskelig med søkere som har fagbrev eller erfaring i renholds faget.

Søker må kunne beherske grunnleggende norsk.

Det tas forbehold om interne ansatte med fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Iht. hovedavtalen. Størrelsen på stillingene kan bli justert.

Tilsetting skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Spørsmål om stillingene rettes til renholdsleder Anny Tonstad tlf. 91 79 49 34
Vi ber om elektronisk søknad via kommunens hjemmeside. For å komme direkte til søknadsskjema, klikk her... 
Det skal ikke sendes med vitnemål og attester sammen med søknaden. Det ber vi deg ta med på evt. intervju.

Søknadsfrist: 10. juni 2020