Enhetsleder for skolene

Anita Heiaas Haugen
Tlf: 38 37 95 50/93 25 38 18 
e-post: anita.heiaas.haugen@sirdal.kommune.no

Enhetsleder for barnehagene

Signe Jomås
Tlf: 38 37 90 24/95 26 79 42
e-post: signe.jomas@sirdal.kommune.no

Enhetsleder kultur og fritid

Alf S. Haughom
Tlf: 38 37 90 72/41 45 75 87 
e-post: ash@sirdal.kommune.no

Enhetsleder helse

Ta kontakt med Kommunedirektør, Aud Sunniva Fuhr
Telefon: 930 00 570 / E-post: aud.sunniva.fuhr@sirdal.kommune.no

Enhetsleder pleie og omsorg

Eva Såkvitne
Tlf: 38 37 91 06/46 92 8021
e-post: Eva.sakvitne@sirdal.kommune.no

Enhetsleder Teknisk drift

Frank Haughom
Tlf: 38 37 90 53/97 67 83 64
e-post: frank.haughom@sirdal.kommun