Innstilling frå formannskapet til handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 og årsbudsjett 2023 er lagt ut til ålment ettersyn i perioden 24.11.2022 – 08.12.2022. Innspel må vera kome inn skiftleg til: post@sirdal.kommune.no innan fristen. Saka skal handsamast i kommunestyret 15.12.2022.

 

Her er dokumenta:

Budsjett 2023 / Handlings- og økonomiplan 2023-2026

Gebyr og priser 2023 - Forslag

Protokoll formannskapet 24 11 2022