Det kunngjøres med dette at det i 2019 er blitt gjennomført flomsonekartlegging i Sirdal kommune i Sira vassdraget på strekningen Kilen til dam Handeland.

Kartleggingen er utført av Norconsult på oppdrag fra Sirdal kommune og Sira-Kvina kraftselskap.

Kartet nedenfor gir en oversikt over det kartlagte området.

Resultatene av dette arbeidet gir en god oversikt over hvilke områder som er utsatt for flom ved ulike gjentaksintervaller.
Dette brukes blant annet i arealplanlegging, byggesaksbehandling og beredskapssammenheng.

Rapporten i sin helhet kan hentes på lenken nedenfor https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4228/gl_planarkiv.aspx?planid=2016008

Arealer som oversvømmes ved ulike gjentaksintervaller kan også ses digitalt på https://kommunekart.com/klient/listerkart

Sirdal kommune
Arealenheten

Flomkart.jpg