Etter delegert myndighet fra Sirdal kommune fattet Sirdalsvekst KF den 22. februar 2022 vedtak om fordeling av covid-19-midler til lokalt næringsliv i Sirdal. Samlet kom det inn 10 søknader med totalt søknadsbeløp 8,6 millioner kroner. Rammen til fordeling var 582.000,- kr. Midlene ble fordelt slik:

Nr.

Navn

Org.nr.

Bransje

Søknadsbeløp

Innvilget støtte

1.

Sirdal Høyfjellshotell AS

955209265

Hotell/overnatting/restaurant

*)      150.000

100.000

2.

Mynkia AS

925172170

Restaurant/servering

560.000

50.000

3.

B20 Mat og Brygghus AS

919856793

Bryggeri/servering/restaurant

481.380

95.000

4.

Sirdal Huskyfarm AS

995614057

Aktivitetsbasert reiseliv/opplevelser

75.000

50.000

5.

Sirdalsslottet Driftsselskap AS

923785965

Restaurant/servering

510.000

100.000

6.

Ålsheia Skisenter AS

897554062

Drift av alpinanlegg

1.707.290

0

7.

Sirdal Resort AS

917404313

Overnatting/restaurant/aktiviteter

2.383.500

92.000

8.

Tjørhomfjellet AS

987076534

Drift av alpinanlegg og aktiviteter

1.300.000

0

9.

SNØFOKK AS

819511772

Restaurant/servering

935.000

95.000

10.

Sirdalsferie AS

959408793

Destinasjonsselskap

540.000

0

 

SAMLET

 

 

8.642.290

582.000

*) Sirdal Høyfjellshotell AS har forholdt seg til maksimalt støttebeløp i kommunens utlysning.