Sirdalsvekst KF mottok 14 søknader etter utlysning av covid-19-støtte til lokalt næringsliv – søknadsrunde III. Samlet søknadsbeløp var ca. 9,6 millioner kroner, mens kommunens ramme for tildeling er 2,032 millioner kroner.

Styret i Sirdalsvekst KF fordelte midlene i styremøte 7. juli 2021 slik:
 

Nr.

Navn på virksomhet

Bransje

Søknadsbeløp

Innvilget støtte

1

Solveig Marie Ådneram

Konsulent arrangementsstøtte

111.817

50.000

2

Sirdalsferie AS

Destinasjonsselskap

1.160.000

67.000

3

Mynkya AS

Restaurant/servering

192.000

70.000

4

Feed Skiarena AS

Drift idrettsanlegg

499.993

110.000

5

Snøfokk AS

Restaurant/servering

285.046

80.000

6

B20 Mat og Brygghus AS

Bryggeri/restaurant/servering

168.960

50.000

7

Tonstad Maskin Teknikk

Anleggsvirksomhet

609.982

0

8

Josdal Bygg og Anlegg AS

Anleggsvirksomhet

500.000

0

9

Sirdal Safari and Adventures AS

Opplevelser/overnatting m.m.

1.000.000

120.000

10

Tonstad Bakeri AS

Mat/servering

78.750

25.000

11

Sirdal Veibetong AS

Anleggsvirksomhet

761.608

230.000

12

Sirdal Høyfjellshotell AS

Overnatting/restaurant

2.790.200

500.000

13

Sirdal Resort AS

Opplevelser/restaurant/overnatting

300.000

230.000

14

Tjørhomfjellet AS

Opplevelser/restaurant/overnatting

1.200.000

500.000

 

Samlet alle 14 søknader

 

9.658.356

2.032.000


Daglig leder Sirdalsvekst KF»