Sirdal kommune har i 7. runde av kompensasjonsordningen fra KMD blitt tildelt kr 357 000 til fordeling til lokale næringsvirksomheter.

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Ordningen gjelder for skattepliktige foretak i kommunen innen servering, overnatting, sport og fritid, reisebyråer og arrangører, kunst og underholdning og kongress-, messe og utstillingsvirksomhet.

Nyetablerte virksomheter, kulturvirksomheter og virksomheter som har falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene vil bli prioritert.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt. Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Kriterier

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling. Det kan kun søkes om støtte til virksomhet som foregår i Sirdal kommune. Kommunen er pålagt et ansvar for at det vurderes total tildelt støtte til konsern, der selskapet som mottar støtte er en del av et slikt.

Følgende vil legges til grunn i vurderingen:

  • Tapt omsetning og/eller ekstrakostnader som følge av restriksjoner
  • Antall årsverk i virksomheten
  • Hvor mye annen offentlig støtte selskapet har mottatt

Saken forventes å bli behandlet i formannskapsmøte den 02. juni 2022.

Søknadsfrist: 20.05.2022

Søk her -  Startside (regionalforvaltning.no)