Frivillighetstjenesten

Arbeidet med å etablere en frivillighetstjeneste i Sirdal startet høsten 2008.
Kontaktpunkt inn mot kommunen er lagt til rådmannsnivået( ass.rådmann). Kommunen avsetter
årlig i sitt driftsbudsjett midler som skal kunne dekke utgifter som frivillighetstjenesten har. 

Hvem er vi og hva gjør vi?

Frivillighetstjenesten i Sirdal kommune har 24 personer på liste pr i dag. Ingen personer er ansatt i
tjenesten, alt bygger på frivillighet. Det er ett styre der koordinator er leder. Styret beslutter hvordan
og hva som er mulig å gjennomføre av de forskjellige tjenestene som blir forespurt.
Den som vil være frivillig kan melde seg til koordinator og må skrive under på taushetserklæring.
De frivillige møtes noen ganger i året på Tunheimhuset for å dele erfaringer og drøfte oppgaver.
Tjenestene som utføres varierer gjerne etter behov fra år til år.
Tjenester i dag :
– SANGSTUNDER på Sirdalsheimen annenhver uke ( ikke om sommeren)
– FØLGETJENESTE til kontroller sykehus / leger
– PRAKTISK HJELP til privatpersoner : skifte lyspærer, strø sand, gå tur, besøk, evnt skyss til
og fra mot betaling, følger til butikken ....

Nye ideer og forespørsler tar vi imot med takk.

Vi trenger flere yngre krefter til tjenesten.

Ved spørsmål om tjenester eller å melde seg som frivillig, se kontaktinfo til høyre.