Kommunestyret godkjente i sak 21/6 den 04.02.2021 utbyggingsavtale knyttet til reguleringsplan for Brekkebua, Sinnes,  plan ID 2019003