Kommunedirektørens budsjettforslag for 2024 og økonomiplan for 2024-2027 ble lagt fram for folkevalgt i Sirdal kommune i dag.
Det er givende å få lov til å få utforske muligheter og foreslå ramme for investering og drift i kommende periode.
Forslaget skal nå vurderes og justeres i det politiske verksted.