Det går mot sommer, og for mange er ikke ferieplanleggingen like eksotisk som tidligere år. Vi er enda i en situasjon der vi alle må gjøre en innstas for å holde et godt smittevernVi kan med stolthet si at Sirdal er en flott kommune. Her er det kraftfullt, her er det nært og vi ønsker å være nyskapende.

Sirdal kommune ønsker å samle alle aktiviteter og tilbud, både i offentlig og privat regi, til et helhetlig og mangfoldig sommerprogram.

Lag og foreninger, kirke, enkeltpersoner, ulike grupper eller næringsaktører: Bli med på å gjøre sommeren i Sirdal til en unik opplevelse! Har dere planer om å arrangere noe ekstra i sommer, lage ulike aktiviteter, bredere åpningstider eller nye tilbud? Da ber vi dere om å melde dette inn til oss, så kan vi sammen skape en flott og kreativ sommerkalender for dalens innbyggere og gjester.

Send ditt innspill/din deltakelse til: post@sirdal.kommune.no (tlf.38379000) og merk det med «hjemmesommer» Frist: 30 april.

Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal koordinere dette arbeidet. Dette er Jonny Liland, Glenn Oliver Josdal, John Birkeland og Alf Sveinung Haughom. Ta gjerne kontakt om det er spørsmål.