I forbindelse med mindre endring av Sirdal kommunes forskrift for vann- og kloakkavgifter, legges høringsutkast til revidert forskrift ut til offentlig høring i perioden 13.02.20 - 25.03.2020.

Kommunen oppfordrer innbyggere, organisasjoner, næringsliv og andre interesserte til å gjøre seg kjent med endringene i forslaget og komme med merknader og eventuelle forslag til endringer unnen 25.03.2020. Endringen i forskriftens § 6 er uthevet med tejlst i blå kursiv. 

Revidert forskrift planlegges gjeldende fra og med 01.04.2020. Høringsutkastet finner du som vedlegg under. Høringsutkastet ligger også tilgjengelig på kommunens servicetorg. 

Høringsuttalelser sendes skriftlig til: 

Sirdal kommune, Tonstadvegen 28, 4440 Tonstad eller pr. mail til post@sirdal.kommune.no

Høringsutkast - endring av forskrift vann- og kloakkavgifter