I henhold til kommuneloven og f-sak 22/69 legges "Forslag til forskrift om godtgjørelse og velferdsgoder for folkevalgte i Sirdal" ut på høring.

 

Informasjon i saken:

Brev av 15.08.2022

Utkast - Forslag til forskrift om godtgjørelse og velferdsgoder for folkevalgte i Sirdal

Sammenligning av satser for godtgjørelse til folkevalgte

Nåværende retningslinjer for godtgjøring til politikerne.

 

Eventuelle merknader må sendes til post@sirdal.kommune.no eller

Sirdal kommune, Rådhuset, Tonstadveien 28, 4440 TONSTAD innen 31.08.2022.