Veien er åpen i påsken fredag 12.april fra kl 15 til tirsdag 23. april kl 10.

  • Ledebil vil kjøre kl 09.00, 10:00, 15.00 og 18.00. Det er kun på disse tidspunktene veien er åpen, for øvrig stengt med bom. Utenom dette må det avtales direkte med Josdal Bygg & Anlegg AS for gjennomkjøring på egen regning. Mobilnr. 45079807.
  • Fartsgrense 20 km/t.
  • Trafikkregler gjelder som på offentlig vei, eksempelvis ikke bruk av håndholdt telefon, bruk sikkerhetsbelte osv.
  • Ved snøfall over 5 cm på veien, vil veien bli stengt. Vurdering om åpning vil bli gjort av Josdal Bygg & Anlegg AS sin brøytevakt. Endelig avgjørelse om åpning avgjøres av Statnett.
  • Ved store nedbørsmengder gjelder tiltak som i pkt over.