Vedlagt følger regjeringens presentasjon av forslag til krisepakke(kontantstøtte) for bedrifter.

Kompensasjonsordningen 

Finansministerens innledning på pressekonferanse om kompensasjonordning til bedrifter