I tråd med myndighetenes anbefaling er mer ansvar nå flyttet over til enkeltindividet, hvor det anbefales økt bruk av selvtester for symptomavklaring eller testing som nærkontakt. Ved selvtest bør du benytte antigen hurtigtester som er CE-IVD-merket. Tester som oppfyller disse kriteriene kan du kjøpe blant annet på apotek/butikk.

Merk at resultatet fra selvtester ikke blir rapportert inn til MSIS, og ikke kan bli brukt som dokumentasjon i koronasertifikat. Alle positive selvtester skal bli bekreftet med PCR test tatt ved legekontoret.

Les mer om antigen-hurtigtester som kan brukes til selvtesting her.

Hvem bør eller skal testes for koronavirus?

Kriterier for utdeling av selvtest:

 • Alle med symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus.
 • Hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet
 • Øvrige nærkontakter
 • Personer som får varsel i smittestopp
 • Syns du det er vanskelig å vite om du skal teste deg?

Les mer om testing, symptomer og nærkontakter her

Hvor kan du få tak i selvtest?

 • Gratis selvtest utleveres etter avtale på servicekontoret Tonstad mellom kl.08.00 – 15.00
 • Gratis selvtest utleveres etter avtale på Tonstad og Sinnes skule.
 • Hvis du ikke oppfyller kriteriene til å få en selvtest fra kommunen din må du selv kjøpe og betale for testen på apotek/butikk. Selvtest (hurtigtest) må være CE-IVD merket.
 • NB; Det må være en frisk person som henter selvtesten.

Selvtest til de med symptomer: Det utleveres 1 test
Selvtest til uvaksinerte nærkontakter: Det utleveres 7 tester - selvtest i 7 dager. 
Selvtest til vaksinerte nærkontakter: det utleveres 2 tester-den første tas straks, neste mellom dag 5-7.

 

Slik tar du hurtigtest hjemme

Positiv test?

Hvis selvtesten er positiv, skal du umiddelbart gå i isolasjon og kontakte Tonstad legekontor tlf. 38379130 eller legevakt tlf. 116117.

Tidspunkt for PCR test avtales på Tonstad legekontor på dagtid der du vil få veiledning og oppfølging.

I påvente av svar på denne testen bør husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære holde seg hjemme til svaret på den første testen er negativ. Les mer her.

Dette betyr:

 

Påvist covid-19:

 • Smittede skal fremdeles i full hjemmeisolasjon. Les mer her
 • Tester du positivt med en hurtigtest, så bør denne bekreftes eller avkreftes med en standard PCR-test.
 • Hjemmeisolering kan avsluttes:

Uvaksinerte: det er gått 5 døgn etter symptomdebut OG feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater 

Fullvaksinerte: kan avslutte isolering etter 2 døgn dersom de ikke har utviklet symptomer.

 

Nærkontakter som er uvaksinerte:

 • Antigen hurtigtest daglig i 7 dager ELLER
 • PCR-test annenhver dag i 7 dager.
 • Nærkontakter i samme husstand anbefales å holde seg hjemme til negativt prøvesvar på den første testen foreligger

Nærkontakter som er vaksinerte/delvaksinerte/gjennomgått covid-19 siste 12mnd:

 • Anbefales det to tester. Den første kan tas straks, neste innen 7 dager, fortrinnsvis mellom dag 3-5 etter at den smittede ble isolert.
 • Nærkontakter i samme husstand anbefales å holde seg hjemme til negativt prøvesvar på den første testen foreligger.

Negativ test?

Ved vedvarende symptomer bør du bli hjemme til formen er god, symptomene er i tilbakegang og du har vært feberfri i 24 timer. I de fleste tilfeller bør du holde deg hjemme i et par dager. Milde restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit. Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer bør du kontakte lege for vurdering, også om det er behov for testing for andre luftveisinfeksjoner.

Koronatest utført av helsepersonell

PCR tester tatt ved teststasjonen ved Tonstad legekontor sendes til Sørlandet sykehus i Kristiansand for analyse. I Sirdal hentes prøver ved 9-tiden mandag til fredag.

 • Det utføres to typer tester. Den ene er den ordinære PCR-testen som sendes til analyse. Denne kan det ta opptil to døgn å få svar på.
 • Det utføres også antigen hurtigtest, med svartid på ca. 15 minutt.

Registrering ved Tonstad legekontor innen kl. 12.30 for at test skal bli gjennomført samme dag. Det oppfordres til å ta selvtest så langt det er mulig.

Prøvesvar

Hvis du har tatt PCR-test kan du logge deg inn og se dine prøvesvar på HelseNorge.no. Hvis du trenger attest på Antigen hurtigtest, må dette avklares med legekontoret i forkant.