KOMMUNESTYRE OG FYLKESTINGSVALG 2019
SIRDAL KOMMUNE - FORHÅNDSSTEMMING

Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til den ordinære forhåndsstemmegivningen starter 10. august i valgåret.

Forhåndsstemmegivning fra 01.07.2019 mottas på Sirdal rådhus kl. 07.30-15.00.

Husk å ta med valgkort, dersom dette er mottatt og legitimasjon når du skal forhåndsstemme.

Ordinær forhåndsstemmegivning starter 10.08.2019.

Valgstyret