Næringsavdelingen vil peke på tre aktuelle informasjonskilder: NHO sine hjemmesider, NAV sine hjemmesider og regjeringen.no 
Her skal det til enhver tid ligge oppdatert informasjon.