Sirdal Jeger og Fisk starter opp nytt jegerprøvekurs 18.04.18 kl 18 på brannstasjonen på Tonstad. Instruktører er Espen Netland og John Uleberg. Sist gang det ble avholdt kurs bestod alle de 25 kursdeltakerne. Kurset er 30 timer, fordelt på flere kvelder og en hel dag. Deler av kurset kan gjøres som selvstudie på nett. Se link under for mer info. Påmelding på tlf 91673359 / 97778668 eller send PM til Espen Netland. 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Jakt-og-fiske/Jakt-og-fangst/Jegerprove-og-opplaringsjakt/