Kompensasjonsordningen er noe justert fra mars til april. Bla. er egenandelen redusert, man kan motta mindre gaver og det er nye regler for sesongbedrifter.
For mer informasjon > https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-vil-fa-kompensasjon/id2702881/