Med forbehold om endelig avklaring har Sirdal kommune for utleie kafelokaler på Kvæven. Lokalet vil kunne være tilgjengelig fra ca. 1/7. Ved tildeling legges det vekt på totalt konsept som bl.a. tidsperspektiv for oppstart og økonomisk fundament for planlagt drift.

Søknad sendes oyvind.sjotro@sirdal.kommune.no

Søknadsfrist 12/6