Leder for arbeidsgruppen for bosetting av flyktninger, John Birkeland, ønsker Kim Lara Koopmann velkommen i et 6 måneders engasjement som koordinator.
Hun er i dag aktivitetskoordinator innen pleie/omsorg, hovedansvarlig for Livsglede m.m.

Kim Lara skal koordinere mellom de ulike kommunale tjenestene og inn mot frivilligheten. Hun skal samarbeide nært med Nav Lister.
Hun skal bidra til å sørge for at flyktningene får en fullgod tilrettelegging og oppfølging fra det offentlige.

En av Kim Lara sine første oppgaver blir å samle de frivillige kreftene i Sirdal, for å kartlegge hva den enkelte vil kunne bidra med.
Vi håper at flest mulig vil bidra i dette viktige arbeidet!