I k-sak 20/116 Budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024, ble det vedtatt følgende endringer av kommunale avgifter og gebyrer innenfor TLM sektor:

  • Satsene for brøyting av private veier økes.
  • Årsavgift vann justeres opp.
  • Årsavgift for avløp justeres opp.
  • Årsavgift for feiing settes i kr.0 for 2021.
  • Alle gebyr knyttet til kart og oppmåling reduseres.
  • Saksbehandlingsgebyrer for bygge- og plansaker økes.

Med mindre ikke annet er spesifisert, gjelder prisendringer fra og med 01.01.2021.

Gebyrregulativ saksbehandling og gebyrer etter matrikkellov 2021

Kommunale avgifter 2021