Sirdøler som går på videregående skole/studerer, kan søke kommunalt stipend for høsthalvåret 2019. Søknaden må være attestert av skolen eleven/studenten går på, og må være kommunen i hende innen 15. oktober 2019.
Stipendet tildeles i år med kr 5209,- pr. semester og kan tildeles etter søknad 16 ganger.
Stipendet kan tildeles søkere til utgangen av det året søkeren fyller 27 år.

Søknadsskjema m/retningslinjer