Sirdøler som går på videregående skole/studerer, kan søke kommunalt stipend for høsthalvåret 2020. Søknaden må være attestert av skolen eleven/studenten går på, og må være kommunen i hende innen 15. oktober 2020. 

Stipendet tildeles i år med kr 6500,- pr. semester og kan tildeles etter søknad 16 ganger. Stipendet kan tildeles søkere til utgangen av det året søkeren fyller 27 år.
Søknaden kan sendes på mail til post@sirdal.kommune.no, pr. post til Sirdal kommune, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad eller leveres til kommunens servicetorg. 

Stipendet kan tildeles søkere til utgangen av det året søkeren fyller 27 år.

Søknadsskjema m/ retningslinjer