Sirdøler som går på videregående skole/studerer, kan søke kommunalt stipend for vårhalvåret 2021. Søknaden må være attestert av skolen eleven/studenten går på, og må være kommunen i hende innen 15. februar 2021. Søknad kan sendes på epost til post@sirdal.kommune.no 

Stipendet tildeles i år med kr 6.600,- pr. semester og kan tildeles etter søknad 16 ganger.

Søknadsskjema m/retningslinjer