kommuneplanbilde_300x225.jpg

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030

Kommuneplanens samfunnsdel skal opp til ny politisk behandling torsdag 13. desember. 
Planen vil bli publisert på hjemmesiden i etterkant av dette.