Kommunene Lyngdal, Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Farsund, Hægebostad og Audnedal har etablert et interkommunalt samarbeid kalt Lister Barnevern. Tjenesten har et innbyggertall på vel 38 000.  Farsund kommune er vertskommune for samarbeidet. 

 

Lister barnevern består av 39,7 årsverk fordelt på 43 ansatte. Vi har følgende interne organisering: mottak, undersøkelsesteam, omsorgsteam og tiltaksteam. Tiltaksteamet er delt opp i kontaktpersoner og miljøterapeuter, som alle utfører mye av vårt endringsarbeid i familiene. Vi har også 2 ettervernkonsulenter som i samarbeid med 2 miljøarbeidere arbeider tett med ungdommen for å forberede dem best mulig på voksenlivet. Vi deltar i kjernegrupper for ungdommer, har et målrettet endringsfokus og jobber med tidlig innsats.

Lister barnevern jobber med fagutvikling og jobber aktivt for BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS (BTI) med fokus på tidlig intervensjon, bedre samordnet tjenester og foreldreinvolvering.

Vi er en Mitt Liv-tjeneste og våre verdier er: Åpenhet, Samarbeid, Ydmykhet og Kjærlighet.

 

 

KONTAKTPERSON - 2 STK ÅRSVIKARIATER – LISTER BARNEVERN

Da to av våre ansatte er gravide og skal ut i fødselspermisjon i 2020 har vi ledig 2 stk 100% vikariater som kontaktperson fra henholdsvis januar 2020 og mars 2020. Vi har ønske om snarlig oppstart for begge stillingene for å sikre best mulig overgang.

Det er i utgangspunktet ledige stillinger i tiltaksteamet, med mulighet for intern omrokkering etter behov.

Ved rekruttering internt i enheten vil andre stillinger kunne bli ledige. Søkere kan derfor, etter en konkret vurdering, bli tilbudt andre stillinger ved enheten.

 

Arbeidsoppgaver:

Som kontaktperson i tiltaksteamet vil du i hovedsak jobbe med:

 • Iverksette og gjennomføre tiltaket ut fra behovet til barnet/ungdommen og familiens omsorgssituasjon
 • Motivere familien til å involvere nettverket sitt gjennom bruk av familieråd for å finne gode løsninger for barnet/ungdommen som bedrer deres situasjon
 • Jevnlig evaluere tiltaket i tett samarbeid med barnet/ungdommen og familien
 • Tverrfaglig samhandling til det beste for det enkelte barn og deres familier
 • Partsrepresentant i fylkesnemnd og øvrig rettsapparat der dette er nødvendig

 

Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner:

 • 3 årig høyskole- / universitetsutdanning, gjerne barnevernspedagog eller sosionom, men søkere med annen relevant utdanning kan også bli vurdert
 • Erfaring fra saksbehandling etter lov om barneverntjenester er sterkt ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Interesse for og engasjement i barn og ungdommer
 • Evne til å kommunisere og etablere gode samarbeidsrelasjoner både internt og eksternt
 • Evne til å ta initiativ, takle motstand og jobbe både selvstendig og i team
 • Stor arbeidskapasitet da vår hverdag er hektisk
 • Motivert for en utfordrende jobb i et tett samarbeid med gode arbeidskolleger

Du må være fleksibel, robust, selvstendig og bevisst din egen innvirkning i et etablert arbeidsmiljø. Vi forventer at du tar initiativ, har godt humør og takler motstand.

Den som ansettes må påregne noe arbeid utover ordinær arbeidstid og bør disponere egen bil i tjenesten. Ved ansettelse vil personlig egnethet og forutsetning bli særlig vurdert.

 

Hva kan vi tilby?

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt og trivelig arbeidsmiljø med kompetente kollegaer
 • Muligheter for spesialisering og faglig utvikling
 • Ekstern veiledning

Arbeidstakere ansettes på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Farsund kommune har innført røykfri arbeidstid for alle sine ansatte.

Spørsmål om stillingene kan rettes til enhetsleder Bodil W. Glomsheller på telefon 488 90 785.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk. Ledige stillinger og informasjon om kommunen finnes på www.farsund.kommune.no. Dokumentasjon på utdannelser, vitnemål og praksis m.m. medbringes ved innkalling til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Søknadsfrist: 26.11.19