En kreftkoordinator hjelper den som er rammet av kreft og deres pårørende, slik at de kan oppleve trygghet og en mer sammenhengende helsetjeneste.
Det kan være hjelp i forhold til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt. Den kreftrammede, pårørende og helsepersonell kan ta direkte kontakt med kreftkoordinatoren.

Kreftsykepleier/kreftkoordinator: Kari Fjermestad 
Tlf: 971 20 103
epost: kari.fjermestad@sirdal.kommune.no