I medhold av kommunelovens § 14-3 4. ledd er formannskapet sin innstilling til Budsjett 2022 og Økonomiplan 2022-2025 lagt ut til offentlig ettersyn på Informasjonsavdelingen, Rådhuset, Tonstad og digitalt (se under).

1. Høring saksfremlegg - særutskrift fra møte 25.11.2021
2. Handlingsprogram 2022-2025 / budsjett 2022
3. Priser og gebyrer - B 2022
4.Utskrift fra møteprotokoll Sirdal kontrollutvalg 20.09.2021 og 22.11.2021

Høringsfrist: 14/12 - 2021.

Høringsvar sendes post@sirdal.kommune.no.