Kurset er et samarbeid mellom Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling i Sørlandet sykehus (ARA), kommuner i Agder (Kristiansand, Arendal og Lister kommunene), en pårørende med egenerfaring og Lærings- og mestringssenteret (LMS) 

Kurset er for deg som:

 • Ønsker økt læring og mestring som pårørende
 • ​Ønsker økt bevissthet omkring egne ressurser og muligheter.
 • Ønsker økt kunnskap om mestringsstrategier, og hvordan du kan ta disse i bruk i eget liv.
 • Ønsker å treffe andre i samme situasjon og dele erfaringer.
 • Er over 18 år, og står nær en med rusavhengighet.

  Kurset ledes av en representant fra Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling på Sørlandet sykehus, en representant med egenerfaring som pårørende og en kommunal representant fra Kristiansand, Arendal eller Lister kommunene.

  Kurset går over fire uker, og hver samling er på 3 timer.

  Kurset holdes i Lærings- og mestringssenterets lokaler på sykehuset (Kristiansand, Arendal, Flekkefjord).

  Egenandel for kurset er kr 300,- Det er ikke nødvendig med henvisning for deltakelse.
  Det serveres kaffe/te/vann, samt grønnsaker og frukt.
  Kurset er for voksne over 18 år. I enkelte kommuner finnes egne mestringskurs for barn og ungdom (SMIL-grupper).

  Har du forflyttingsvansker? Gi beskjed ved påmelding om behov for P- plass i nærheten av Lærings- og mestringssenteret (LMS).

  Å være pårørende til noen som sliter med rusavhengighet kan være en belastning. Mange pårørende går ofte med opplevelsen av å være overlatt til seg selv med sine tanker, påkjenninger og utfordringer, både følelsesmessig og praktisk. Erfaring viser at det å møte andre i lignende situasjoner kan være bra i sårbare faser i livet.
  Mestringskurset tilbyr informasjon, veiledning og støtte, til deg som pårørende.
  Kurset har som mål å øke kunnskap og forståelse om hva det innebærer å være pårørende til en med rusavhengighet, med fokus på økt mestring i eget liv. Kurset ønsker å bidra til større åpenhet og gjensidig erfaringsutveksling mellom deg som pårørende, og helsetjenesten.

Innhold i kurset:

 • Å være pårørende:
 • Å forstå rusavhengighet i et pårørendeperspektiv.
 • Familiens verden: Kultur og roller som kan oppstå i familier berørt av rus.
 • Å leve med belastninger: Mestringsstrategier.
 • Veien videre: Systemets muligheter, egen mestring og veien videre. 

Praktiske opplysninger:

Tidspunkt: 
Arendal: 31. august, 7., 14. og 21. september 2020 
Flekkefjord: 5., 12., 19. og 26. oktober 2020
Kristiansand: 9., 16., 23. og 30. november 2020
Kurset varer fra kl. 12.00 – 15.00 alle dager.

Sted: Lærings- og mestringssenteret, Sørlandet sykehus i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord

For mer informasjon se https://sshf.no/behandlinger/pasient-og-parorendeopplering

Påmelding: Bindende påmelding til Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA): Telefon 38 13 26 00.