Kommunene Lyngdal, Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Farsund, Hægebostad og Audnedal har etablert et interkommunalt samarbeid kalt Lister Barnevern. Tjenesten har et innbyggertall på vel 38 000.  Farsund kommune er vertskommune for samarbeidet. 

 

Lister barnevern består av 39,7 årsverk fordelt på 43 ansatte. Vi har følgende interne organisering: mottak, undersøkelsesteam, omsorgsteam og tiltaksteam. Tiltaksteamet er delt opp i kontaktpersoner og miljøterapeuter, som alle utfører mye av vårt endringsarbeid i familiene. Vi har også 2 ettervernkonsulenter som i samarbeid med 2 miljøarbeidere arbeider tett med ungdommen for å forberede dem best mulig på voksenlivet. Vi deltar i kjernegrupper for ungdommer, har et målrettet endringsfokus og jobber med tidlig innsats.

Lister barnevern jobber med fagutvikling og jobber aktivt for BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS (BTI) med fokus på tidlig intervensjon, bedre samordnet tjenester og foreldreinvolvering.

Vi er en Mitt Liv-tjeneste og våre verdier er: Åpenhet, Samarbeid, Ydmykhet og Kjærlighet.

 

 

Ledig 100% vikariat (ettårig) som miljøterapeut i familieteamet - Lister barnevern

Familieteamet er en del av tiltaksteam og består av 6 miljøterapeuter og en leder. En av våre miljøterapeuter skal ha ett års permisjon, og vi trenger derfor en dyktig vikar i hennes fravær, med oppstart så fort som mulig.

Lister barnevern satser på tidlig innsats i barns liv for å forebygge skjevutvikling. Dette er et fagfelt i stadig utvikling og det er nødvendig å bygge på relevant kompetanse. Det overordnede målet er å styrke barn og unges oppvekstmiljø slik at en unngår uønskede flyttinger ut av hjemmet og nærmiljøet. Økt kompetanse og tilgjengelighet er sentralt i denne styrkingen.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Være med å videreutvikle våre hjemmebaserte tjenester fortrinnsvis for de aller minste barna – sped- og småbarn i aldersgruppen 0-5 år og deres familier/nettverk.
 • Terapeutisk arbeid, veiledning og rådgivning til foreldre/nettverk.
 • Samarbeid med barneverntjenestens kontaktpersoner og andre deler av hjelpeapparatet i kommunene og spesialisthelsetjenesten.

 

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig høyskoleutdanning som sosionom, vernepleier, barnevernspedagog eller annen relevant høyskole/universitetsutdanning fortrinnsvis innen helse/sosialfag.
 • Erfaring i endringsarbeid med fokus på de minste barna og deres familier/foresatte.
 • Vi ønsker søkere med relevant videreutdanning innen sped- og småbarns psykiske helse, og kompetanse på metoder og modeller som for eksempel:

            Marte Meo, Traumebevisst omsorg, Circle of Security, PMTO, ICDP, og affektregulering.

 • Det er også ønskelig med kunnskap om relevant kartleggingsmetodikk av sped- og småbarn, tilknytning og samhandling mellom foreldre og barn. For eksempel WMCI, Crowel prosedyren, ASQ/ASQ-SE.
 • Gyldig sertifikat til personbil da det er krav om bruk av egen bil i tjenesten.
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges før ansettelse.

 

Personlige egenskaper:

 • Vi søker kolleger med engasjement og entusiasme for endringsarbeid hjemme hos familier. Vi ønsker personer som ser muligheter for endring og vektlegger foreldre og barns styrker i endringsarbeidet.
 • Vi ønsker kolleger som er trygge på seg selv, og egne reaksjoner, i møte med barn og familier, og evner å bygge relasjoner i en terapeutisk setting.
 • Vi søker kolleger med flerkulturell kunnskap og gode samarbeidsevner.

 

Vi tilbyr:

 • Et dynamisk og spennende fagmiljø
 • Veiledning og oppfølging i alle saker
 • Må påregne noe ettermiddag/kveldsarbeid
 • Mer tid til praktisk endringsarbeid
 • Lønn etter kommunale satser

Arbeidstakere ansettes på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Farsund kommune har innført røykfri arbeidstid for alle sine ansatte.

Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder Bodil W. Glomsheller på telefon 488 90 785.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk. Ledige stillinger og informasjon om kommunen finnes på www.farsund.kommune.no. Dokumentasjon på utdannelser, vitnemål og praksis m.m. medbringes ved innkalling til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

 

Søknadsfrist: 26.11.19