Sirdal kommunes kriseledelse hadde møte mandag den 28/6, og fattet følgende vedtak:

Fra kl. 00.00 den 29/6 :

I Sirdal gjelder kun de nasjonale retningslinjer