Sirdal kommune, teknisk drift, ønsker å få bedre oversikt over hvilke entreprenører i Sirdal kommune som kan være aktuelle til oppdrag og leveranser innenfor kommunaltekniske tjenester.

Vi ber derfor om at maskinentreprenører som er interessert i oppdrag innenfor kommunaltekniske tjenester om å bidra til å oppdatere oss på hvilke entreprenører som er aktuelle.

For de som ønsker å melde interesse ber vi om at det sendes inn en oversikt/skjema til oss som viser kompetanse (ADK1, tiltaksklasse etc), erfaring/referanseprosjekter, aktuelle maskiner og utstyr og hvilke type jobber som ar aktuelle.

Sirdal kommune krever minimum ADK1 for å få utfør arbeid på vann- og avløpsnettet.

Interesserte kan henvende seg til sha@sirdal.kommune.no for å få tilsendt skjema for utfylling.

Vi ber om at oversikt/skjema med de opplysningene vi ber om sendes oss innen 01.10.2020 til: sha@sirdal.kommune.no

Tonstad 02.08.2020

Teknisk drift