Planlagt møte i kontrollutvalget 04.05.20 er avlyst i samråd med leder.

Neste møte er satt opp 02.06.20.

Agder Sekretariat