«Utvidet» Energiutvalg bestående av formannskapet + 1 representant fra Venstre og 1 representant fra Sirdal Bygdeliste har invitert Sira-Kvina kraftselskap til møte fredag 1. mars 2019 kl. 0900 på kommunestyresalen.

Møtet vil omhandle aktuelle problemstillinger i tilknytning til utsatte kommunestyresaker om høring av NVEs innstilling til OED om reviderte konsesjonsvilkår for Sira-Kvina kraftselskap og søknad om overføring av vann fra Knabenåna og Solliåna til Sira. Møteoffentlighet reguleres av kommuneloven § 31.

Møtet blir forøvrig overført direkte via denne lenken: https://sirdal.kommunetv.no/no/archive/296