Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn.

Omkring 5. desember vil alle landets husstander motta en brosjyre om egenberedskap fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Målet er å styrke innbyggernes bevissthet og kunnskap om å ivareta egen sikkerhet ved hendelser og kriser som rammer kritisk infrastruktur som strøm, mobilnett, vann og vei.  

Hovedinnholdet i kampanjen er konkrete råd om hva folk kan gjøre for å forberede seg best mulig. Kampanjen fokuserer på hva enkeltpersoner bør ha tenkt gjennom hvis for eksempel strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke, vannet er avstengt eller det blir vanskelig å få tak i nødvendige varer. I tillegg inneholder kampanjen konkret råd og eksempler på hvordan man kan klare det selv i sitt hjem i minst tre dager.

Brosjyre med råd om egenberedskap.pdf

Sikkerhverdag.no