VIKTIG INFORMASJON FRA NAV LISTER

Etter sentrale instrukser jobber de fleste ansatte ved NAV kontorene i Lister hjemmefra. Alle ansatte har mobile løsninger og vil kunne jobbe hjemmefra. All møtevirksomhet som ikke er strengt tatt nødvendig blir avlyst fra og med i dag. Instruksen gjelder foreløpig for 12.mars  til 15. april men vi vurderer situasjonen fortløpende. Kontorene i Lister har vanlige åpningstider for drop in- men vi anmoder om at folk henvender seg via www.nav.no eller til telefon 55 55 33 33.

Sirdal kommune inngår i vertskommunesamarbeidet NAV Lister. Her kan du blant annet søke om økonomisk støtte til livsopphold, nødbolig, økonomisk rådgivning eller gjeldsrådgivning. For informasjon om disse og andre tjenester, ta kontakt med NAV Kontaktsenter på tlf 55 55 33 33. For å komme direkte til NAV sine hjemmesider, klikk her...