Fra 1. oktober er det Sissel Agathe Bø som er ny koordinator for frivilighetstjenesten i Sirdal kommune. 

Hun har følgende kontaktinfo:
epost: sisselboe54@gmail.com
Tlf: 90559490