Regjeringen har etablert en tilskuddsordning på 250 millioner til reiselivsnæringen. Se:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/gir-250-millioner-til-reiselivsnaringen/id2722311/

Kriterier, hvem som kan søke, når du kan søke, samt søknadsfrist. Se:
https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/ny-tilskuddsordning-for-reiselivsnaringen/

Øyvind Sjøtrø