Velkomstbrev frå skulen er sendt ut.

Påmelding til SFO frå hausten gjer de via Visma Flyt Skule, som er skulane sitt administrative system og består av ei nettside og en applikasjon (app). Informasjon om korleis du loggar på m.m. finn du på kommunen si heimeside eller ved å følgja https://www.sirdal.kommune.no/informasjon-til-foresatte-visma-flyt-skole.6239261-412705.html

Kontakt skulen om de får problem, så får de hjelp!

På grunn av korona-situasjonen, er det ikkje bestemt korleis me skal løysa "innskrivingsdagen".  Det må me koma tilbake med meir informasjon om.