Utleieboliger i Øvre Sirdal

Sirdal kommune vil fra 01.07.20 ha 2 nye boenheter til utleie  på Myraleitet i  Øvre Sirdal. Leilighetene er hver på ca. 70 m2 med 3 soverom. Det følger og med garasje med bod til hver leilighet.

Den ene av leilighetene vil bli øremerket «ungdomsbolig/gjennomgangsbolig. Annonse om ungdomsbolig/gjennomgangsbolig vil bli publisert i løpet av kort tid og det vil da bli muligheter til å søke via søknadsskjema.

Den andre leiligheten vil være tilgjengelig for ansatte i Sirdal kommune.