I henhold til plan- og bygningsloven kap. 17 og kommunestyrevedtak i k-sak 25/07 er det framforhandlet følgende forslag til utbyggingsavtaler:

  1. Utbyggingsavtale tilknyttet Detaljreguleringsplan for Donseknuten, plan ID 2018003 gnr. 21, bnr. 17 m.fl, Tjørhom.

https://www.arealplaner.no/sirdal4228/dokumenter/6855/Utbyggingsavtale%20Donseknuten.PDF

Utbyggingsavtalene legges i henhold til plan – og bygningslovens § 17-4 ut til offentlig ettersyn i perioden 09.12.2022-09.01.2023.

Eventuelle merknader må sendes til post@sirdal.kommune.no eller Sirdal kommune, Rådhuset, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad innen 16.01.2023.

Kommunestyret har vedtatt følgende utbyggingsavtaler:

  • I k- sak 22/74 den 10.11.2022 - utbyggingsavtale knyttet til reguleringsplan for Brende Myrane, Omlid, plan ID 2020002.
  • I k- sak 22/75 den 10.11.2022 - utbyggingsavtale knyttet til endring av reguleringsplan for Kvednhusbakken,Sinnes plan ID 2015005.
  • I k- sak 22/76 den 10.11.2022 - utbyggingsavtale knyttet til reguleringsplan for Brådet,Suleskard, plan ID 2019014.

Vedtak av utbyggingsavtaler kan ikke påklages, jfr. forvaltningsloven.

Vedtatte utbyggingsavtaler legges tilgjengelige i Sirdal kommunes planbase, www.arealplaner.no under plandokumenter for aktuell reguleringsplan.