I henhold til plan- og bygningsloven kap. 17 og kommunestyrevedtak i k-sak 25/07 er det framforhandlet forslag til utbyggingsavtale tilknyttet reguleringsplan for Rubetødnane, plan ID 2017006.  Avtalen finnes her.

Reguleringsplan 2017006 gjelder del av gnr. 9, bnr. 1, Sinnes. Grunneier er Signe Lise Årsland.

I henhold til plan- og bygningsloven kap. 17 og kommunestyrevedtak i k-sak 25/07 er det framforhandlet forslag til utbyggingsavtaler tilknyttet reguleringsplan for Rubetødnane Aust, plan ID 2017002, gnr. 9, bnr. 9, og for plan ID 2017002, gnr. 9, bnr. 22, Sinnes.

Reguleringsplan 2017002 gjelder del av gnr. 9, bnr.9, Sinnes. Grunneier er Tor Sigve Vik og gnr., 9, bnr. 22. Grunneier er Knut Sinnes. Avtalene finnes her.

Utbyggingsavtalene legges i henhold til plan – og bygningslovens § 17-4 ut til offentlig ettersyn i perioden 12.07. – 12.08.2019.

Eventuelle merknader må sendes til post@sirdal.kommune.no eller Sirdal kommune, Rådhuset, Tonstadvegen 28, 4440 Tonstad innen 12.08.2019.

Tonstad, 10.07.2019

Arealforvaltning

Vedlegg: 
Signert forslag til utbyggingsavtale gnr. 9, bnr. 9 Rubetødnane Aust - Tor Sigve Vik
Signert forslag til utbyggingsavtale gnr. 9, bnr. 1 Rubetødnane - Signe Lise Årsland 
Signert forslag til utbyggingsavtale gnr. 9, bnr. 22 Rubetødnane - Knut Sinnes