I henhold til plan- og bygningsloven kap. 17 og kommunestyrevedtak i k-sak 25/07 er det framforhandlet følgende forslag til utbyggingsavtaler:

 

  1. Utbyggingsavtale tilknyttet endring av reguleringsplan for Kvednhusbakken, plan ID 2015005 gnr. 9, bnr. 179 og 7, Sinnes.

https://www.arealplaner.no/sirdal4228/arealplaner/326

 

  1. Utbyggingsavtale tilknyttet endring av reguleringsplan for Brådet, plan ID 2019014, gnr. 1, del av bnr.1 og 2, Suleskard.

            https://www.arealplaner.no/sirdal4228/arealplaner/365

 

Utbyggingsavtalene legges i henhold til plan – og bygningslovens § 17-4 ut til offentlig ettersyn i perioden 08.08-08.09.2022.

 

Eventuelle merknader må sendes til post@sirdal.kommune.no eller Sirdal kommune, Rådhuset, Tonstadvegen 28, 4440 Tonstad innen 08.09.2022.

 

 

Tonstad, 03.08.2022

Arealforvaltning