Tilbud for pårørende til personer med demens - pårørendeskole og samtalegrupper

  • Sted: Tjørsvågheimen, Flekkefjord
  • Tirsdager: Kl 17.00 – 20.00
  • Datoer: 8/10. 15/10. 22/10. 29/10.
  • Faglige plenumsforelesninger
  • Gruppesamtaler og plenumssamtaler
  • Kvalifiserte kursledere/gruppeveiledere
  • Kursmapper
  • Den «gode kaffepausen»

Et 10 års interkommunalt samarbeid mellom Kvinesdal, Sirdal og Flekkefjord kommune.

Påmelding innen: 2. oktober til unni.kydland@flekkefjord.kommune.no

Tlf: 96 09 25 12 (jobb) / 97 17 00 13 (privat)