Styre i Sirdalsvekst KF vedtok på sitt møte 4/5 2020 å sette ned rentesatsen på foretakets lån med 1% .
Endringen gjøres med virkning fra 15/5 2020.

Ny ordinær rentesats blir 2%

Øyvind Sjøtrø
daglig leder