Sirdal kommune forholder seg til nasjonale smittevernregler og smittevernveiledere når det gjelder åpning og drift av ulike aktiviteter. Sentralt i flere av smittevernkravene/rådene er at det skal være en «ansvarlig» arrangør/driver av aktivitet som skal påse at smittevern knyttet til COVID-19-viruset blir overholdt.

Førjulstida og juleferien innebærer sosialt samvær for mange av oss. Når familien møtes, treffes ofte folk i alle aldre, inkludert de som har større risiko enn andre for alvorlig sykdom hvis de smittes av covid-19. Mange benytter julen til å reise på besøk til familie og venner i andre deler av landet, noen ganger med overnatting.

Denne jula må vi alle forsøke å ivareta smittevernrådene samtidig som vi også tar hensyn og inkludere eldre, enslige og andre som ellers kan falle utenfor.

Råd som reduserer risiko for smitte i julen

 • To dager i løpet av jul og nyttår kan du enten ha eller delta i selskap med inntil 10 gjester, i tillegg til de som bor i husstanden. Med unntak av de to dagene, er gjeldende nasjonale anbefaling ikke å ha flere enn 5 gjester.
 • Risikogruppe: Hvis vertskap eller gjester er i en risikogruppe, bør det utvises ekstra hensyn. Vurder å redusere antall gjester fra det som er de generelle rådene.
 • Sykdom og karantene: Har du luftveissymptomer eller er syk med covid-19, skal du ikke invitere til selskap, dra på besøk eller delta i selskap. Det samme gjelder om du er i karantene.
 • Dersom du reiser fra et område med mye smitte, bør du være ekstra forsiktig og begrense kontakt med andre i dagene før reisen, og eventuelt de første dagene etter ankomst. Dette gjelder særlig før du skal treffe personer i risikogrupper.
 • De vanlige smittevernrådene gjelder: Husk alltid minst 1 meters avstand mellom personer som ikke bor sammen eller er tilsvarende nære. Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde 2 meters avstand til personer i risikogruppen.
 • Dersom kontaktbehovet til den besøkende i risikogruppen er så viktig at 1 m avstand ikke lar seg overholde, må du vurdere å ta på deg munnbind. Du må likevel tilstrebe å ha minst mulig ansiktsnærhet og være nøye med hånd og hostehygiene.
 • Håndhygiene: Legg til rette for at gjestene kan vaske hender ofte eller bruke hånddesinfeksjonsmiddel. Ha gjerne eget håndkle til hver gjest eller papirhåndklær.
 • Overnatting: personer fra ulik husstand bør ikke dele soverom

Dersom du har familiemedlemmer eller nærpersoner der det vurderes at besøk utenfor institusjonen innebærer betydelig smitterisiko, men at det vurderes at besøk av pårørende inne i institusjonen kan gjennomføres forsvarlig, kan dette avtales. Det legges til rette for at spesielt ektefelle/partner, eventuelt andre som er nære, får feire julehøytiden sammen med beboer i institusjonen i slike tilfeller. Pårørende bes ta kontakt med institusjonen for å avtale dette. For besøksrutiner som gjelder for Sirdalsheimen, klikk her... 

Rådene bygger på FHIs og HelseNorges smittevernråd for en trygg julefeiring. Her kan du lese mer: https://www.fhi.no/nyheter/2020/fhis-smittevernrad-for-en-trygg-julefeiring/) (https://www.helsenorge.no/koronavirus/jul/#hjem-til-jul 

Innendørs arrangement på offentlig sted

 • Inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler
 • Inntil 50 personer på andre arrangementer innendørs uten fastmonterte seter
 • Inntil 200 personer på arrangementer innendørs med fastmonterte seter
 • Inntil 200 personer på arrangementer utendørs uten fastmonterte seter
 • For å sikre mulighetene til eventuell smittesporing bes arrangøren om å ha oversikt over navn og mobiltelefonnummer til deltakere på arrangementet og at opplysningene lagres sikkert i minst 10 dager (Sirdal kommune anbefaler 14 dager), slik at kommuneoverlege/smittevernmyndighet kan bruke opplysningene ved behov.

Stenging og begrensning av fritidsaktiviteter

 • Per 09.11.20 er det gitt nasjonale anbefalinger om å holde seg meste mulig hjemme, og unngå unødvendige reiser innenlands

Breddeidrett

 • For voksne må 1-metersregelen overholdes i alle situasjoner ved intensitetstrening skal det overholdes 2-meter


Munnbind

 • Munnbindpåbudet oppheves for besøkende på Sirdalsheimen fra og med 23. november. I situasjoner der ikke avstandskravet på 1 meter kan oppfylles anbefales det allikevel at man bruker munnbind. For besøksrutiner som pårørende må forholde seg til på Sirdalsheimen, klikk her... 


Serveringssteder

 • Skjenkestopp kl. 24:00
 • Serveringssteder med skjenkebevilgning kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22:00
 • Serveringssteder som har skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Skoler, barnehager og SFO

 • Drifter på gult nivå


Besøksrutiner kommunale bygg

 • Publikum må fra nå av avtale tid med eventuelle saksbehandlere/andre ansatte i kommunen i forkant av fremmøte. Dette kan gjøres ved å kontakte kommunens sentralbord på 383 79000 og legekontoret på telefonr. 383 79130
 • Alle besøkende skal registreres i besøksprotokoll. Opplysningene i protokollen vil bli lagret i 14 dager.


Har publikum ytterligere spørsmål rundt Covid-19 anbefaler vi dem å ringe lokal koronatelefon på tlf.  94 14 69 07 (åpningstider mandag, onsdag, fredag mellom klokka 09.00 – 10.00).
Utenom åpningstidene kan man ringe informasjonstelefonen til FHI på 815 55 015

Nasjonalt endres anbefalinger og regler for smittevern nokså hyppig. Sirdal kommune oppfordrer innbyggere og næringsliv om holde seg oppdatert på nasjonale nettsteder som www.fhi.no og www.regjeringen.no samt å følge med på informasjon og nyheter i media.

Tonstad,18. desember 

Inge Hedenstad Stangeland                                            
Rådmann                                                                

Kontaktperson for media:
Ordfører Jonny Liland, mobiltelefon 99048350