Det er nå mulig å søke om driftstilskudd for 2021. Søknadsfrist er 1. mars. 
Søknad med eventuelle vedlegg sendes på mail til post@sirdal.kommune.no eller pr. post til Sirdal kommune, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad

Informasjon om retningslinjer 

Søknadsskjema PDF document ODT document