Sirdøler som går på videregående skole/studerer, kan nå søke kommunalt stipend for vårhalvåret 2022. Søknaden må være attestert av skolen eleven/studenten går på, og må være kommunen i hende innen 15. februar 2022. Søknad kan sendes på epost til post@sirdal.kommune.no 
Ufylt søknad kan også leveres på kommunens servicetorg mellom 07:30 - 15:00 man-fre. 

Stipendet tildeles i år med kr 6.700,- pr. semester og kan tildeles etter søknad 16 ganger.

Søknadsskjema m/retningslinjer